Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
La Mangerie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van La Mangerie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een  reserveer- of contactformulier op de website aan La Mangerie verstrekt. La Mangerie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom La Mangerie gegevens nodig heeft
La Mangerie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan La Mangerie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten afspraak.

Hoe lang La Mangerie gegevens bewaart
La Mangerie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
La Mangerie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring
In kaart brengen websitebezoek.
Op de website van La Mangerie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. La Mangerie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
La Mangerie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om  rapporten over de Website aan La Mangerie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
La Mangerie heeft hier geen invloed op.
La Mangerie heeft Google geen toestemming gegeven om via La Mangerie
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webmaster@mangerie.nl.  La Mangerie  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
La Mangerie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van La Mangerie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door La Mangerie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.
La Mangerie
Nieuwstraat 58
5911 JV Venlo
Telefoon  077 3517993
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 12018912
E-mailadres: mangerie@mangerie.nl