Introductieboekje sollicitanten

In de keuken

Inleiding
De geschiedenis van Restaurant La Mangerie
Doelstelling
Het huisreglement
Voordelen van het werken bij La Mangerie
Nadelen van het werken bij La Mangerie
Adres
Openingstijden keuken
In de keuken
Werktijden / werktijdenboekje
Kleding en uiterlijke verzorging
Functioneringsgesprekken
Omgang met gasten; telefoneren
Tenslotte
Introductie checklist

Inleiding
Dit boekje is bedoeld voor iedereen die bij ons komt werken of stage lopen. Wij hopen dat je je hierdoor snel thuis voelt en vanaf het begin met plezier bij ons kunt werken.

De geschiedenis van restaurant La Mangerie
Het pand waarin we nu gevestigd zijn is direct na de oorlog gebouwd door de familie Martens die er jarenlang een loodgietersbedrijf in gevoerd heeft. Dat is bij veel mensen uit de stad nog bekend. Daarna is er voor korte tijd een schoenenwinkel in geweest. In 1978 is het pand verbouwd tot bistro Mangerie. Eind 1979 hebben Dhr. en Mevr. Cals deze bistro gekocht en de naam veranderd in restaurant La Mangerie. In de loop van de jaren heeft men deze bistro opgebouwd tot een restaurant waarbij stapje voor stapje het niveau van keuken en bediening is aangepast aan het streven naar topkwaliteit.

In de beginjaren zijn de kleuren van het interieur veranderd van bruin naar licht groen. De keuken is aangepast aan de hygiënische eisen van deze tijd. In 1989 is het restaurant uitgebreid door het naast gelegen pand erbij te kopen. Dit heeft geleid tot twee verbouwingen. Eerst het achterste restaurant gedeelte met tuin; toiletten en achterste keuken gedeelte. Een jaar later is het voorste gedeelte geheel gerenoveerd. Restaurant La Mangerie is nu een restaurant met ongeveer 60 plaatsen, verdeeld over drie gedeelten.

In de loop van de tijd heeft het streven naar kwaliteit een goede reputatie in de omgeving en ver daar buiten opgleverd . We staan vermeld in alle belangrijke culinaire gidsen, zo ook in het blad “Lekker”, waar we al jarenlang in de Nederlandse top 100 vermeld staan.

Doelstelling
Het restaurant staat nu als zeer goed bekend. Dit willen wij graag zo houden en nog verder verbeteren. Dit kan alleen als iedereen, van afwashulp tot oberkelner, daaraan meewerkt door zich bewust te zijn van het feit dat alles zo goed mogelijk verzorgd dient te zijn. Iedereen is dan ook even belangrijk. Het eten kan nog zo mooi en lekker zijn – als het op een vuil bord geserveerd wordt, smaakt het echt niet meer. Door zo te denken hebben we dit samen met een vriendelijke sfeer bereikt. Vriendelijkheid, eerlijkheid en de wil om je best te doen, zijn bij ons de belangrijkste punten.

Je kunt dit ook zeggen met een officiële doelstelling van La Mangerie: Het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit in een informele ambiance, attent en vriendelijk gepresenteerd binnen een verantwoorde exploitatie. Het huisreglement word je geacht te kennen. Met het tekenen van je arbeidscontract of stageovereenkomst beloof je je eraan te houden.

Huisreglement
1. Het is niet toegestaan alcoholische dranken (of andere drugs) te gebruiken voor en tijdens de werkzaamheden. (dit op straffe van onmiddellijke schorsing) Alleen na nadrukkelijke toestemming en als er geen gasten meer in het bedrijf aanwezig zijn kan hier, bij uitzondering, van worden afweken voor één alcoholische consumptie. Ook vanwege (verkeers-)veiligheid en nachtrust. Daarom is het ook niet geoorloofd het z.g. nakaarten langer dan wenselijk te verlengen.(maximaal 15 minuten)
2. Gedragsregels
A. De uiterlijke verzorging dient zodanig te zijn dat deze past in de bedoeling van het streven naar topkwaliteit in ons bedrijf. Gepaste kleding en gepast kapsel e.d.
B. Omgangsvormen t.o.v. gasten en directie dienen gepast te zijn. Hanteer geen dialect en spreek in u vorm. Blijf voor gasten altijd correct en attent. Betracht de grootst mogelijke eerlijkheid t.o.v. directie.
C. Zo ook betreft de omgangsvormen t.o.v. collega’s en stagiaire. Blijf voor je collega altijd correct en naar vermogen behulpzaam.
D. Zaken omtrent A) B) en C) dienen zo nodig zonder meer en onmiddellijk te worden aangepast naar aanwijzingen van de directie.
E. Het is een verplichting zich naar vermogen in te zetten met alle kennis en bekwaamheden die bruikbaar kunnen zijn voor een zo optimaal mogelijk functioneren.
F. Het is een verplichting medewerking te verlenen aan het zo goed mogelijk doen verlopen van functioneringsgesprekken.
3. Het roken tijdens het werk is verboden. Hier kan alleen van worden afgeweken tijdens rusttijden op daarvoor aangewezen plaatsen, buiten het bijzijn van gasten.
4. Strikte geheimhouding en uiterste discretie van alle zaken omtrent gegevens over het bedrijf is geboden. Bijvoorbeeld gegevens omtrent omzet en andere financiële gegevens; werkwijzen en recepturen waarvan duidelijk is dat deze aan het bedrijf gebonden zijn. In het bijzonder is uiterste discretie wenselijk t.o.v. gegevens over /van gasten. (Noem b.v. nooit namen in gesprekken )
5. Koffie thee en frisdranken zijn vrij te gebruiken mits binnen redelijke grenzen, gedronken buiten het oog van gasten en mits daarvoor de speciaal daarvoor bestemde dranken gebruikt worden en mits de werkzaamheden dit toelaten. Het drinken van kleine flesjes limonade is dus alleen toegestaan na toestemming.
6. Medewerkers dienen gebruik te maken van de speciaal voor hen ingerichte ruimtes. (omkleden / toiletten). Het is niet geoorloofd zich in het privé gedeelte van het pand te begeven.
7. Het is een verplichting het verstrekte werk-urenboekje naar behoren, op het einde van iedere werktijd in te vullen.
8. Voor leerlingen van S.V.H. en stagiaires van andere opleidingsinstituten geldt de verplichting zich naar vermogen in te zetten voor het goed verlopen van de schriftelijke opdrachten en aanwijzingen van de leermeester. Voor S.V.H.- leerlingen geldt de regel dat naar aanwijzing van de leermeester geregeld schriftelijke taken naar behoren uitgewerkt dienen te zijn.
9. Met het aangaan van een dienstverband/stageovereenkomst behoort men deze huisregels te kennen en geeft men daarmee aan deze, en de door de directie aangebrachte wijzigingen in de toekomst te accepteren en ernaar te handelen.

Voordelen van het werken bij La Mangerie
Altijd zondag / maandag en feestdagen vrij.
Klein team dus je kent snel iedereen.
Klein team dus het kan snel heel gezellig zijn.
Overzichtelijk, je bent dus snel op de hoogte van wat er gaande is. Je ziet veel exclusieve ingrediënten.
Je werkt informeel met toch exclusieve ambiance. Eenvoudig dienstrooster lang van te voren bekend.
Carnaval gesloten en minimaal 3 weken in de zomervakantie.

Nadelen van het werken bij La Mangerie
Extra dagen vrij op b.v. een zaterdag gaat niet (is heel vervelend als je een feestje hebt)
Klein team dus je bent snel “onmisbaar”.
Klein team dus er valt niet zoveel te kletsen.
Klein team dus je moet ook wel eens dingen doen die niet tot je eigenlijke functie behoren.
Overzichtelijk, dus fouten en een dag dat je “geen zin” hebt vallen vlug op.
Je werkt veel met dure dingen dus je moet erg geconcentreerd werken.
Meestal gesplitste diensten
Vakantie kun je niet zelf bepalen, want deze dient opgenomen te worden tijdens bedrijfssluiting.
Adres
Restaurant La Mangerie Nieuwstraat 58 5911 JV Venlo
T. 077-3517993
F. 077-3517261 E. mangerie@mangerie.nl
Website www.mangerie.nl
Adres afleveren goederen: (achterom) Aan Cedron 4 5911 JS Venlo

Openingstijden keuken
(Gasten kunnen binnenkomen)
Lunch 12.00 uur tot 14.30 uur
Diner 18.00 uur tot 22.00 uur
Zaterdag alleen diner. Zondag en maandag gesloten.
Normaal zijn er tussen 35 en 50 personen op een drukke dag. Er zijn maximaal 56 zitplaatsen. Deze zijn alléén allemaal bezet als er veel groepen zijn.

In de keuken
Je krijgt een plattegrond van de zaak met daarbij geschreven wat waar staat. De keuken is erg smal dus je moet tijdens het werk goed opletten dat je niet in de weg staat. Dit is vooral van belang voor mensen die bij de afwas werken of daar helpen. Ga eventueel een pas achteruit zodat iedereen zo soepel mogelijk kan werken. Ook door gebrek aan ruimte maar natuurlijk ook om alles zo goed mogelijk te doen is het noodzakelijk dat er zeer geconcentreerd gewerkt moet worden. Dit kan niet als er tijdens drukte gekletst wordt over dingen die niet met werkzaamheden te maken hebben. Let hier vooral in het begin op en als het druk is. Doordat de keuken direct aan het restaurant ligt is het ook storend voor gasten als er luid gepraat wordt.

Werktijden / werktijdenboekje
Parttimers in het weekend beginnen normaal gesproken om 19.00 uur ‘s avonds, tenzij anders is afgesproken. Normaal gesproken zijn we vrijdags tussen 23.00 uur en 24.30 uur klaar. Op zaterdag kan dit wel eens extra uitlopen met een half uur een enkele keer zelfs een heel uur. Op andere dagen is dit zeer wisselend tussen 10.00 uur en 24.00 uur.

Leerling koks beginnen om 10.30 uur ‘s ‘morgens tot ongeveer 14.30 uur, zijn dan af tot 17.30 uur. afhankelijk van de hoeveelheid werk. Zaterdags beginnen we om 14.00 uur of 15.00 uur, ook afhankelijke van de drukte.

Leerling kelner/serveersters beginnen 11.30 uur en ‘s avonds om 17.30 uur, tenzij anders is afgesproken volgens rooster. Er hoeft maar één persoon aanwezig te zijn om te openen. Zaterdags om 17.00 uur, ook afhankelijk van drukte.

Als het door werkzaamheden nodig blijkt dat je ‘s middags niet naar huis kunt of wilt, kun je op de zaak een maaltijd gebruiken. Deze wordt meestal door jezelf of collega klaargemaakt en kun je gebruiken op een lege tafel in het restaurant als er geen gasten aanwezig meer zijn.

Alle medewerkers, dus ook parttimers en stagiaires, krijgen een werktijdenboekje. Dit wordt door jezelf ingevuld. Als je een pauze hebt moet dit ook ingevuld worden. Aanvangstijden die afgesproken worden zijn aanvangswerktijden. Omkleden hoort daar niet bij, dit geldt ook voor het einde van de werktijd. Het boekje moet in het bedrijf blijven. Vul het goed en duidelijk in.

Kleding en uiterlijke verzorging
Leerlingen in vaste dienst dienen voor het bedrijf gebruikelijke beroepskleding te dragen. Voor het wassen hiervan moet je zelf zorgen. Houd deze netjes en wees er zuinig op.
Is kleding in jouw maat niet aanwezig, probeer dan zoveel mogelijk je kleding aan te passen zodat je niet uit de toon valt. Medewerkers in de afwas kunnen gebruik maken van de aanwezige schorten. Daaronder kan gewone kleding gedragen worden, b.v. spijkerbroek en wit t-shirt. Soms wordt je erg nat, dus neem niet je beste spullen. In de afwas en keuken kun je het beste schoenen aan die niet glijden. Dit om vallen over de natte vloer te voorkomen. Een paar oude gymschoenen met rubber schoenzool zijn prima.
Medewerkers in de bediening kunnen het beste schoenen aan met rubber schoenzool. Dit om glijden en lawaai op de parketvloer zoveel mogelijk te vermijden. Te hoge hakken zijn daarom ook niet geschikt. Voor alle medewerkers geldt dat ze zich netjes moeten kleden. Zorg voor een correct uiterlijk, schone kleding, schone nagels, gekamde haren. Als je lang haar hebt, draag het dan in een staart of iets dergelijks, zeker in de keuken en bij de afwas. Gebruik geen overdadige parfum, make-up en sieraden.

Functioneringsgesprekken
Kom je in vaste dienst of loop je stage dan houden we één keer per kwartaal een functioneringsgesprek.
Tijdens dit gesprek wordt gesproken over je functioneren en je kunt zelf met vragen en op- of aanmerkingen komen. Een beoordeling met behulp van de formulieren die ook in het takenboek van S.V.H. leerlingen zit is een belangrijk onderdeel van deze gesprekken. Bij leerlingen kan het takenboek nagekeken worden op het aantal taken. (denk aan afspraken per week)
Ben je pas kort in dienst dan worden startgesprekken gehouden, één na twee weken en één na twee maanden.

Het hoe en waarom van deze gesprekken:
Het behouden en verbeteren van een prettige werksfeer.
Het verbeteren van het functioneren.
Het verbeteren van de onderlinge verstandhouding.
Duidelijkheid over het functioneren te bereiken
De resultaten van het bedrijf te verbeteren

Agendapunten gesprek
Werkverdeling
Functioneren
Eventuele knelpunten
Bespreking werk i.v.m. partijen
Wat verder ter tafel komt

Tijd/ frequentie/ notulen van het gesprek
De gesprekken vinden minimaal 4 keer per jaar ‘s morgens om 10.30 uur plaats.
Meteen na het gesprek worden notulen gemaakt die in tweevoud getekend worden.

Omgang met gasten
Mocht je met gasten in contact komen en ben je dit niet gewend doordat dat niet bij je taak hoort b.v. je bent parttimer in de keuken dan gelden toch altijd de volgende regeltjes:
Blijf altijd beleefd, spreek gasten altijd aan in U vorm, vraag een ogenblikje, om iemand te roepen die dit wel gewend is.

Telefoneren
Als je gasten aan de telefoon krijgt wanneer er verder niemand is die dit kan doen let dan op de volgende punten:
1. Zeg :”Goede middag(avond) met restaurant La Mangerie, u spreekt met (je eigen naam).”Het is beleefd om ook je eigen naam te zeggen.
2. Probeer de naam van degene die je aan de telefoon hebt te verstaan en te onthouden zodat je dit niet na hoeft te vragen.
3. Luister goed naar de boodschap/reservering, en herhaal dit ter bevestiging. Dus als gast X gezegd heeft:”Ik wil een tafel voor 4 personen voor a.s. zaterdag om 8 uur”, zeg jij b.v.: “Voor a.s. zaterdag 8 uur een tafel voor 4 personen op naam van Dhr.X. Ik zal het voor u opschrijven.” Als dit bevestigd wordt kun je bedanken voor de reservering. Als je niet zeker weet of je een reservering aan kunt nemen vraag dan naar het telefoonnummer zodat wij terug kunnen bellen. Dit kun je ook tegen de betreffende gast zeggen.
4. Probeer erop te letten dat je als laatste de verbinding verbreekt, dus niet de hoorn er meteen opgooien.
5. Schrijf meteen de boodschap en eventueel het telefoonnummer op.

N.B. Mensen die in de bediening werken en dus vaker telefoon aan zullen nemen krijgen een wat uitgebreider lijstje.(zie specifieke informatie bediening van het introductie boekje.)

Tenslotte
Als je straks bij ons werkt krijg je een uitgebreider boekje waarin ook informatie over specifieke afdelingen zoals: De beschrijving van apparatuur in de keuken e.d. Afwaskeuken met allerlei informatie. Bediening met diverse check-lijsten die daar gebruikt worden.
Zaterdagochtend poetshulpen met allerlei informatie over het werk dat gedaan moeten worden.
Wij vinden het erg belangrijk dat de mensen die bij ons werken met plezier naar het werk komen, vandaar ook deze boekjes. Je weet een beetje meer over wat je te wachten staat. Als je besluit bij ons te werken moet je je wel realiseren dat er hoge eisen gesteld worden aan motivatie en inzet. Maak een bewuste keuze, als je denkt hieraan te kunnen voldoen zullen wij ook ons best doen, zodat je hier een plezierige en leerzame tijd hebt.

Verder vind je in het introductieboekje een duidelijk calamiteitenplan. Lees de instructies geregeld goed door en bekijk de plattegrond.

Introductie checklist

Introductieboekje doorgenomen

Voor en nadelen doorgenomen / begrepen

Rondleiding gehele zaak

Doornemen functie omschrijving
Arbeidsvoorwaarden salaris / vakantie/ vrije dagen e.d. duidelijk
Goed overwogen beslissing wel / niet in dienst treding
Arbeidscontract getekend
Svh /school papieren ingevuld en opgestuurd
Aanvang datum en tijd bekend
Kleding en uiterlijke verzorging. Eisen bekend bij aanvang eerste werkdag
Voorstellen collega’s Uitleg apparatuur
Uitleg werkwijze /plekken
Uitleg dagelijkse opening-werkzaamheden
Uitleg werkwijze recepturen
Uitleg werkwijze mise en place lijst
Gevraagd naar onduidelijkheden na ± 1 week
Eerste indruk positief / negatief
Gevraagd naar onduidelijkheden. Eventuele knelpunten besproken na ± 4 weken
Uitleg functionering gesprekken
Invulling functionering gesprek globale eerste indruk
Gevraagd naar onduidelijkheden. Eventuele knelpunten besproken na ± 8 weken
Invulling eerste functionering gesprek
Gevraagd naar onduidelijkheden. Eventuele knelpunten besproken na ± 16 weken
Invulling tweede functionering gesprek
Gevraagd naar onduidelijkheden. Eventuele knelpunten besproken